Forskarbostäder

Forskarbostäder

Finska Läkaresällskapet hyr ut forskarbostäder för medlemmar eller medlemmars gäster, som skall vara heltidforskare eller läkare som kommer och specialiserar sig till Helsingfors. Hyrestiden är tidsbunden.

För mer information kontakta kansliet.