Kontaktuppgifter

Johannesbergsvägen 8
00250 Helsingfors
Telefon 09 4776 8090
e-post kansliet(a)fls.fi
www.fls.fi
Kanslisekreterare: Pamela Edgren
Kanslitid: kl. 12-15