Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2019, Årg 179