Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2018 Årg 178