Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2017 Årg 177