Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 2, 2015 Årg 175