Finska Läkaresällskapets Handlingar nr 2/2014 Årg 174