Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2020 Årg 180