Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 1, 2017 Årg 177