Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 1, 2016 Årg 176