Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 1/2015 Årg 175