Finska Läkaresällskapets Handlingar nr 1/2014 Årg 174