Finska Läkaresällskapets Handlingar 2/2013 Årg 173