Höstutflykt till Blekholmen och NJK

09-09-2021

Tema: Blekholmen – ett seglingscentrum under 136 år. Rundvandring och presentation med efterföljande middag (se bilaga).