Decembermöte i Annexet/Zoom

Datum: 9.12.2021 Tid: 18:15

Tema: Ordförandes gäst

Professor Lars Rydén/Karolinska Institutet: Betala för sjukdom eller investera i hälsa?